obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území české republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata a zpracována nejpozději do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ A NEPŘEVZETÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 12 hodin od objednání zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. V případě nepřevzetí potvrzené objednávky zboží si provozovatel vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Nabízíme následující způsoby doručení zboží:

a) cenný balík s dobírkou
- odeslání zboží cenným balíkem české pošty s doručením do 24 hodin, s dopoledním rozvozem po celé čR, včetně platby dobírkou.V ceně je zahrnuté pojištění zásilky. Zásilku je taktéž možnost si sledovat na www.cpost.cz pod číslem, které kupující dostane mailem po jejím odeslání.
- náklady na poštovné jsou 70 Kč (+ dobírka 30Kč), při nákupu přes 3500 Kč není účtován žádný poplatek

b) cenný balík s platbou převodem
- odeslání zboží obchodním balíkem české pošty s doručením do 24 hodin, s dopoledním rozvozem po celé čR, bez platby
- náklady na poštovné u zboží do 3500 Kč jsou 70 Kč, při nákupu přes 3500 Kč není účtován žádný poplatek
- balík bude odeslán 3-5 pracovních dnů po připsání celé částky na náš bankovní účet mBank: 670100-2208017345/6210.

c) obyčejná zásilka s platbou převodem
- odeslání zboží balíkem jako obyčejná zásilka s doručením do 3- 4 dnů, balík bude odeslán 3-5 pracovních dnů po připsání celé částky na náš bankovní účet mBank: 670100-2208017345/6210.
- náklady na poštovné u zboží do 3500 Kč – 55 Kč, při nákupu přes 3500 Kč není účtován žádný poplatek

d) hotově – osobní vyzvednutí zboží v Solné jeskyni


6) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je od 1-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás kontaktovat na uvedený telefonický kontakt nebo emailovou adresu dle registrace.


7) VÝMĚNA ZBOŽÍ
V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.


8) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Prohlídka zboží - Kupující je povinen při odběru prohlédnout dodané zboží, zkontrolovat stav, typ a porovnat výrobní číslo dodaného výrobku. Jestliže kupující zboží neprohlédne, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den, kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu na uvedený e-mail: solnajeskyne@liblice.net
Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na:
a) nesprávným použitím - vady vzniklé běžným používáním
výrobku
b) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Josef Znášik
Liblice 46
277 32 Liblice
Česká Republika
+420 777 647 638
DIČ:5801190142
IČ:18588093

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů